ΙΘΑΚΗΣ 45, 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2317 755100
2310 601926 (Φαξ)

(Καθημερινές 09:00 - 16:00)