ΙΘΑΚΗΣ 45, 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

231 060 1926
231 060 1926 (Φαξ)

(Καθημερινές 09:00 - 16:00)